V mesiaci júl boli uskutočnené nasledujúce kultúrne,   voľnočasové a záujmové akcie:

aktuálne fotografie nájdete tu: