- AMBULANTNÁ SLUŽBA SA OD 11.1.2021 POSKYTUJE NA VŠETKÝCH PRACOVISKÁCH DSS.

- NÁVŠTEVY KLIENTOV V DSS NAĎALEJ NIE JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ

 

 

 

 

Ing. Aneta Vavríková

 

riaditeľka DSS SYNNÓMIA


 

V Žiline, 7.1.2021