OZ Darujme si slnko


Stanovy OZ


Kontakty


 

Darujte nám 2%

 

Sme občianske združenie „Darujme si slnko“,  ktoré vzniklo 12.3.2008.  Naše združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je pomoc a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj  rekreačných a športových činností. Snahou združenia bude zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácia do spoločnosti. Združenie bude podporovať vzdelávanie ľudí pracujúcich s postihnutými. Rozvíjať svoje aktivity bude tiež informačnou a publikačnou činnosťou.

Už aj v minulosti sme z finančných prostriedkov Vami darovaných 2% organizovali spoločenské a kultúrne podujatia, rekreačné zájazdy doma i v zahraničí.

 

Oslovujeme Vás preto, milí spoluobčania, výzvou darovať 2% Vašich povinných daní štátu pre naše Občianske združenie Darujme si slnko.