DSS SYNNÓMIA a SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA otvorili 3.9.2018 v  školskom roku 2018/2019 prvý ročník štúdia v odbore PRAKTICKÁ ŠKOLA.

Pravidelné denné vyučovanie prebieha v priestoroch DSS SYNNÓMIA a je organizované ako elokovaná trieda Spojenej školy internátnej v Žiline.

Praktickú školu navštevujú dospelí klienti DSS SYNNÓMIA, kde si ďalej rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti.