NA ZÁKLADE PRÍKAZU KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR, ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR A PREDSEDNÍČKY ŽSK č. 2/2020 K PREVENTÍVNYM OPATRENIAM V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM INFEKCIE COVID-19 DSS SYNNÓMIA ZREALIZOVAL:

 

PRERUŠENIE POSKYTOVANIA AMBULANTNEJ A TÝŽDENNEJ POBYTOVEJ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

DO ODVOLANIA

 

 

ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O AKTUÁLNOM STAVE NA TEL. ČÍSLE 0905 847 335 A SLEDOVAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE NA TEJTO WEB STRÁNKE.

 

Zároveň platí až do odvolania zákaz akýchkoľvek návštev a zákaz pohybu akýchkoľvek nepovolaných osôb na všetkých pracoviskách  DSS SYNNÓMIA.