V JÚLI 2018 SME ÚSPEŠNE UKONČILI ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE SPP ZAKÚPENÍM HUDOBNÝCH NÁSTROJOV Z POSKYTNUTÝCH PEŇAZÍ VO VÝŠKE 500 EUR V RÁMCI REALIZOVANÉHO PROJEKTU MUZIKOTERAPIA AKO CESTA KU ROZVOJU OSOBNOSTI ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ. MUZIKOTERAPIU REALIZUJEME U NÁS AKO PLNE KVALIFIKOVANÚ ODBORNÚ ČINNOSŤ.