14.4.2018 sa v priestoroch DSS SYNNÓMIA uskutočnilo celodenné odborné školenie na tému AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA pre ťažko komunikujúcich a neverbalizujúcich klientov. Školenie lektorovali odborníci (logopéd a špeciálny pedagóg) z bratislavského OZ Komunikujme spolu - školenia sa zúčastnili i zamestnanci z ostatných zariadení v rámci Žilinského kraja.