Poďakovanie

Ďakujeme našim sponzorom a ľuďom dobrej vôle, ktorí úplne nezištne pomohli zlepšiť život našim zdravotne postihnutým klientom:
 
2021:
- ZA NEZIŠTNÉ DAROVANIE POCHUTÍN AKO JE KÁVA, KAPUČÍNO, SLADKÉ TRVANLIVÉ PEČIVO, CUKOR, SLANÉ POCHUTINY, TRVANLIVÉ MLIEKO, INSTANTNÉ KÁVOVINY (CARO), DROGÉRIA A KOZMETIKA PRE NAŠICH CELOROČNÝCH POBYTOVÝCH KLIENTOV, KTORÍ NEMAJÚ PRE TAKÉTO ÚČELY VEĽA PEŇAZÍ NAZVYŠ...
- ĎAKUJEME ZAMESTNANCOM FIRMY SLOVAK TELEKOM, a.s., OKREM DAROVANÝCH POCHUTÍN, I ZA NEZIŠTNÉ DAROVANIE TRIČIEK NA LETO A MOBILNÝCH TELEFÓNOV PRE NAŠICH KLIENTOV
- ĎAKUJEME KOLIBE PAPRADNO ZA DAROVANIE DVOCH CELODENNÝCH VÝLETOV SO STRAVOU
- ĎAKUJEME FIRME ALFA AKADÉMIA s.r.o. ZA FINANČNÝ DAR, KTORÝ NÁM UMOŽNIL VYBUDOVAŤ NOVÚ IZOLAČNÚ MIESTNOSŤ PRE ÚČELY BOJA S INFEKCIAMI