DSS SYNNÓMIA

 

Darujte 2%

 

Kontakty

 

 

Občianske združenie Darujme si slnko

 

 

Občianske združenie „Darujme si slnko“ pri  DSS SYNNÓMIA je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú o realizáciu nasledujúcich cieľov:
Cieľom združenia je pomoc a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj  rekreačných a športových činností. Snahou združenia bude zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich s postihnutými. Svoje aktivity tiež rozvíja informačnou a publikačnou činnosťou.
 

 

Sídlo združenia: OZ Darujme si slnko
Sv. Gorazda 2977/2, 010 08 Žilina
Predseda združenia: Mgr. Marcela Ohrádková
Podpredseda združenia: Ing. Dagmar Rechtoriková

    

 

Kde nás nájdete

 

Občianske združenie Darujme si slnko

Sv. Gorazda 2, 010 01 Žilina
 

 

 

Tel.: 041/565 1745

Mobil: 0905 847 335

dsszagorazda@vuczilina.sk

 

Dokumenty

 

   

Stanovy


Stanovy OZ Darujme si slnko si môžete pozrieť tu.
 

 

 
Prihláška 

Chcete sa stať členom OZ Darujme si slnko? Vyplňte a doručte nám prihlášku, ktorú nájdete tu.
   
 
Odhláška   

Chcete zrušiť členstvo v OZ Darujme si slnko? Vyplňte a doručte nám odhlášku, ktorú nájdete tu.
   
 
Darovanie 2% daní  

 

Chcete nám darovať 2% daní? Vyhlásenie  o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane nájdete tu.