Občianske združenie
Darujme si slnko
Sv. Gorazda 2 010 01 Žilina
Tel.: 041/565 1745
Mobil: 0905 847 335
dsszagorazda@vuczilina.sk
 

Občianske združenie darujme si slnko

 

Občianske združenie „Darujme si slnko“ pri DSS SYNNÓMIA je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú o realizáciu nasledujúcich cieľov: Cieľom združenia je pomoc a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj rekreačných a športových činností. Snahou združenia bude zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich s postihnutými. Svoje aktivity tiež rozvíja informačnou a publikačnou činnosťou.