Výročné správy

DSS SYNNÓMIA je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so sídlom na ulici sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina. Vznikla dňa 01.12.1988, kedy bola Okresným úradom Žilina zriadená na Moyzesovej ulici 27 v Žiline ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež.