Domov  sociálnych  služieb  SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

<

AKTUALITY

NÁVŠTEVY V DSS

NÁVŠTEVY KLIENTOV V DSS SA REALIZUJÚ PODĽA NASLEDOVNÝCH KRITÉRIÍ A PODMIENOK: čítať viac...

OZNAM o zvýšení réžie na prípravu stravy od 1.3.2021

OZNAM o zvýšení réžie na prípravu stravy od 1. 3. 2021 čítať viac...

AKTUÁLNE INFORMÁCIE OHĽADNE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

AKTUÁLNE INFORMÁCIE OHĽADNE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY NA PRACOVISKÁCH DSS čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

SPRIEVODCA V DSS SYNNóMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

 

Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb:

www.regionzilina.sk/sk/dotaznik-spokojnosti/

Naši top sponzori