Domov  sociálnych  služieb  SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

ROZVOJ MUZIKOTERAPIE V DSS SYNNÓMIA

MUZIKOTERAPEUTICKÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE FINANCOVANÉ Z GRANTU NADÁCIE SPP čítať viac...

DSS SYNNÓMIA PRÍJME DO ZAMESTNANIA KUCHÁRA

DSS SYNNÓMIA príjme od 1.9.2018 do zamestnania kuchára na plný úväzok čítať viac...

Školenie z augmentatívnej a alternatívnej komunikácie

14.4.2018 sa v priestoroch DSS SYNNÓMIA uskutočnilo odborné celodenné školenie na tému AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA pre ťažko komunikujúcich a neverbalizujúcich klientov. Školenie lektorovali odborníci (logopéd a špeciálny pedagóg) z b čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

Informácie pre uchádzača o sociálnu službu a všeobecné informácie pre návštevníkov

Aktuálny počet klientov Cenník služieb Kontakty DSS SYNNÓMIA Poradovník uchádzačov Tvoj Sprievodca v DSS SYNNOMIA

SPRIEVODCA V DSS SYNNóMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

Naši top sponzori