Domov sociálnych služieb synnómia

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

aktivity august 2017

V mesiaci august boli uskutočnené nasledujúce kultúrne, voľnočasové a záujmové akcie čítať viac...

aktivity jul 2017

V mesiaci júl boli uskutočnené nasledujúce kultúrne, voľnočasové a záujmové akcie čítať viac...

aktivity jun 2017

V mesiaci jún boli uskutočnené nasledujúce kultúrne, voľnočasové a záujmové akcie čítať viac...

 

História

Staršie záznamy z nášho archívu. zobraziť históriu
 

SPRIEVODCA V DSS SYNNOMIA

Ak máte záujem o zaradenie do nášho domova, prosím pozrite si nášho sprievodcu.


Občianske združenie
Darujme si slnko
Sv. Gorazda 2 010 01 Žilina
Tel.: 041/565 1745
Mobil: 0905 847 335
dsszagorazda@vuczilina.sk
 

Občianske združenie darujme si slnko

 

Občianske združenie „Darujme si slnko“ pri DSS SYNNÓMIA je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú o realizáciu nasledujúcich cieľov: Cieľom združenia je pomoc a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj rekreačných a športových činností. Snahou združenia bude zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich s postihnutými. Svoje aktivity tiež rozvíja informačnou a publikačnou činnosťou.

Predseda združenia: PhDr. Monika Lastovicová
Podpredseda združenia: Ing. Dagmar Rechtoriková

 

Naši top sponzori