Domov  sociálnych  služieb  SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom DSS SYNNÓMIA čítať viac...

CANISTERAPIA V DSS SYNNÓMIA

DSS SYNNÓMIA realizuje od apríla 2019 canisterapiu pre svojich klientov kmeňovým zamestnancom DSS čítať viac...

30 ROKOV DSS SYNNÓMIA

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA oslávil 30 rokov poskytovania sociálnej služby čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

SPRIEVODCA V DSS SYNNóMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

 

Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb:

www.regionzilina.sk/sk/dotaznik-spokojnosti/

Naši top sponzori