Domov  sociálnych  služieb  SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

PRERUŠENIE POSKYTOVANIA AMBULANTNEJ A TÝŽDENNEJ POBYTOVEJ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PRERUŠENIE POSKYTOVANIA AMBULANTNEJ A TÝŽDENNEJ POBYTOVEJ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY DO ODVOLANIA čítať viac...

HLASUJTE A PODPORTE DSS SYNNÓMIA DO 31.3.2020

HLASUJTE ONLINE ZA ŽIADOSŤ DSS SYNNÓMIA čítať viac...

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI PRE ZÁVEREČNÚ PRÁCU

Vážený/á respondent/-ka, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka zameraného na analýzu marketingových aktivít Domova sociálnych služieb Synnómia (ďalej len ako DSS) v ktorom je Vaše dieťa/príbuzný klientom. Dotazník zaberie len pár minút. Jeho v čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

SPRIEVODCA V DSS SYNNóMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

 

Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb:

www.regionzilina.sk/sk/dotaznik-spokojnosti/

Naši top sponzori