Domov  sociálnych  služieb  SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

Poďakovanie predsedníčky ŽSK

Poďakovanie predsedníčky ŽSK zariadeniam poskytujúcim sociálne služby čítať viac...

PRERUŠENIE POSKYTOVANIA AMBULANTNEJ A TÝŽDENNEJ POBYTOVEJ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PRERUŠENIE POSKYTOVANIA AMBULANTNEJ A TÝŽDENNEJ POBYTOVEJ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY DO ODVOLANIA čítať viac...

HLASUJTE A PODPORTE DSS SYNNÓMIA DO 31.3.2020

HLASUJTE ONLINE ZA ŽIADOSŤ DSS SYNNÓMIA čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

SPRIEVODCA V DSS SYNNóMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

 

Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb:

www.regionzilina.sk/sk/dotaznik-spokojnosti/

Naši top sponzori