Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

DSS SYNNÓMIA PRIPRAVUJE NADSTAVBU PODLAŽIA NA BUDOVE

V r. 2018 pripravujeme nadstavbu druhého podlažia budovy na ulici sv. Gorazda 3 a nové opláštenie budov na ulici sv. Gorazda 3 čítať viac...

aktivity august 2017

V mesiaci august boli uskutočnené nasledujúce kultúrne, voľnočasové a záujmové akcie čítať viac...

aktivity jul 2017

V mesiaci júl boli uskutočnené nasledujúce kultúrne, voľnočasové a záujmové akcie čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

Informácie pre uchádzača o sociálnu službu a všeobecné informácie pre návštevníkov

Počet našich klientov Cenník služieb Zoznam kontaktov do DSS SYNNÓMIA Poradovník žiadateľov o sociálnu službu

SPRIEVODCA V DSS SYNNOMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

Naši top sponzori