Domov  sociálnych  služieb  SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

PRERUŠENIE AMBULANTNEJ FORMY SLUŽBY

DSS SYNNÓMIA PRERUŠUJE POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ FORMY SLUŽBY PRE KLIENTOV NA SÍDLISKU VLČINCE čítať viac...

ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV V DSS SYNNÓMIA DO ODVOLANIA

VZHĽADOM NA EPIDEMIOLOGICKÚ SITUÁCIU SÚVISIACU S INFEKCIOU COVID-19 DSS SYNNÓMIA OD 05.10.2020 ZAKAZUJE VŠETKY NÁVŠTEVY V ORGANIZÁCII čítať viac...

ĎAKUJEME INICIATÍVE GESTO PRE MESTO 2020

DSS SYNNÓMIA ďakuje iniciatíve GESTO PRE MESTO 2020 a všetkým, ktorí hlasovali za našu žiadosť o získanie finančného grantu pre obnovu nášho ihriska a jeho okolia čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

SPRIEVODCA V DSS SYNNóMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

 

Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb:

www.regionzilina.sk/sk/dotaznik-spokojnosti/

Naši top sponzori