Domov  sociálnych  služieb  SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

30 ROKOV DSS SYNNÓMIA

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA oslávil 30 rokov poskytovania sociálnej služby čítať viac...

PRAKTICKÁ ŠKOLA V DSS SYNNÓMIA

DSS SYNNÓMIA a SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA otvorili prvý ročník PRAKTICKEJ ŠKOLY. čítať viac...

ROZVOJ MUZIKOTERAPIE V DSS SYNNÓMIA

MUZIKOTERAPEUTICKÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE FINANCOVANÉ Z GRANTU NADÁCIE SPP čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

SPRIEVODCA V DSS SYNNóMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

Naši top sponzori