Domov  sociálnych  služieb  SYNNÓMIA

 

Vízia DSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

 

Poslanie DSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Viac informácii o našom zariadení.

AKTUALITY

Usmernenie pre pobyty klientov DSS SYNNÓMIA v zahraničí

V súvislosti s preventívnymi opatreniami v DSS SYNNÓMIA voči šíreniu infekcie Covid-19, je povinnosťou klienta, resp. i jeho rodinného príslušníka/opatrovníka: čítať viac...

PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V DSS SYNNÓMIA

Plán uvoľňovania opatrení v Domove sociálnych služieb SYNNÓMIA v súvislosti s infekciou COVID -19 čítať viac...

Usmernenie k umožneniu dočasného opustenia DSS SYNNÓMIA

Usmernenie k umožneniu dočasného opustenia DSS SYNNÓMIA čítať viac...

 

Prehľad starších udalostí a informácií

 zobraziť históriu
 

SPRIEVODCA V DSS SYNNóMIA

Ak máte záujem stať sa klientom nášho zariadenia, prosím pozrite si nášho sprievodcu.

 

Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb:

www.regionzilina.sk/sk/dotaznik-spokojnosti/

Naši top sponzori