V mesiaci august boli uskutočnené nasledujúce kultúrne,   voľnočasové a záujmové akcie:

1. časť

2. časť